Next
  • 1
  • d44f78026473746a0e155f8372672d18
  • wustenrot_main
  • image1
Previous

HŽ putnički prijevoz

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama potpisao je Ugovor sa HŽ Putnički prijevoz d.o.o., a predmet Ugovora je prijevoz članova Sindikata, njihovih užih obitelji kao i korisnika prava, a temeljem ispostavljene Iskaznice (HŽPP K-50).

Dodatne informacije članovi Sindikata mogu dobiti od svojih sindikalnih povjerenika.

Dokument možete pročitati ovdje ili sa desne strane stranice imate ikonu “VSN Sindikat & HŽ Ugovor” na kojoj će biti vidljiv potpisani ugovor.

 


Izvješće sa sastanka

Izvješće sa sastanka održanog dana 09. travnja 2015. sa početkom u 11,00 sati u uredu Tajnika Ministarstva obrane RH, Zagreb.

Prisutni:
MORH: g. Petar Barać, tajnik ministarstva obrane; gđa. Ankica Plejić, Uprava za ljudske resurse; gđa. Iva Milun

OSRH: brigadir Gregorović, brigadir Martinić, pukovnik Zekušić, natporučnica Marija Zelić

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama: Dragica Papić, dopredsjednica

Sindikat DLSN: Nina Pejanović, Vjekoslav Majnarić, Darko Lesjak

Sastanak je održan kao redoviti  radni sastanak. Na sastanku su predstavnici sindikata, MORH-a i OSRH raspravljali o slijedećem:

Glavni tajnik započeo je sastanak s objašnjenjem da dnevni red nije određen , te da ćemo raspravljati o svim problemima.
Kao prvo, pošto je imao u prošlom periodu upite vezano za dodatke na otežane uvjete rada od strane SDVDS, smatrao je da ima obvezu izvjestiti nas da vrlo vjerojatno Vlada u ovoj situaciji neće prihvatiti prijedlog liste radnih mjesta koja bi trebala ostvariti predmetne dodatke. Naime prema njegovim riječima, sve je zapelo u Ministarstvu financija a opravdanje je da bi to bilo “opterećenje za proračun jer i druga ministarstva potražuju dodatke”. Tajnik predlaže rješenje  da se reguliranje dodataka na otežane uvjete, u  izmjenama Zakona o službi vrati u ovlasti ministra, kao što je nekad bilo. Tajnik tvrdi da će izmjene zakona uskoro u Sabor  te da će ići po hitnoj proceduri. Sindikatima će biti dostavljen prijedlog  izmjene Zakona o službi u OSRH na mišljenje. Predstavnica SDVDS izrazila je negodovanje jer se po mišljenju sindikata Ministarstvo obrane nije dovoljno potrudilo i na pravi način obrazložilo da se tu radi o dodacima na štetnost po zdravlje i  bez obzira što je kriza u državnim financijama ova vrsta dodataka ne smije biti upitna pogotovu što ovu vrstu dodataka određene kategorije uposlenika MORH-a  (DVO) već konzumiraju u zamašnim iznosima. Sramotno je da su ove dodatke namještenici imali i izgubili izmjenama zakona kojima je ministru oduzeta ovlast određivanja i od tog datuma , siječnja 2014., MORH    nije ništa konkretno poduzeo kako bi se to promijenilo.

Nadalje, Tajnik je obavjestio sindikate da je stupila na snagu Izmjena pravilnika o prehrani pripadnika OSRH, te da se subvencioniralo koliko je bilo novaca. Predstavnica našeg sindikata postavila je pitanje čime su bili vođeni kada su odredili da se časnike i službenike subvencionira u istom iznosu odnosno dočasnike i namještenike, kada je poznata činjenica da časnici i dočasnici imaju daleko veća primanja od službenika i namještenika. Naglasila je da bi oni koji imaju manje trebali i plaćati objed manje i stavila upitnik na ovakvu “raspodjelu onog koliko se ima”. Tajnik je ovu primjedbu opravdao činjenicom da :”Službenici i namještenici u drugim ministarstvima nemaju pravo na objed”.

Brigadir Gregorović izvjestio je sindikate da je  01. travnja potpisan dio ustrojbenih knjiga, te da će oko 110 djelatnika biti izdvojeno u slijedećem periodu. Popis djelatnika će biti dostavljen sindikatima do sredine idućeg tjedna, a personalci postrojbi će s djelatnicima obaviti razgovore.

Na upit SDVDS-a tajnik je ukratko obavjestio sindikate da će hotel Duilovo biti predan Pleteru te da će djelatnici dobiti ugovore o radu 15.04.2015.

Na kraju  je gđa. Ankica Plejić izvjestila nazočne da će se organizirati sastanak vezano za sindikalne povjerenike na kojem bi se konačno usaglasila i definirala ta problematika, misleći pritom na sve povjerenike u MORH-u, njihova prava i ovlasti itd…

Sastanak završio u 12.sati,
Dragica Papić, SDVDS


Hajka na sindikat

KAKO SE KRŠE PRAVA SINDIKALNIH POVJERENIKA

Ovih dana svjedoci smo neviđene hajke na sindikate koji djeluju unutar MORH-a i OSRH. Dakle na Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Ne birajući  sredstva pokušave se sindikalne povjerenike omesti u radu uz blagoslov Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koja djeluje  pod okriljem Ministarstva uprave.

Naime, iako svi sindikalni povjerenici imaju već niz godina važeća zakonita rješenja kao Profesionalni sindikalni povjerenici u punom radnom vremenu, te su taj način su zaštićeni odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora, pokušava ih se na sve načine premjestiti na druga radna mjesta unutar  MORH-a, bez suglasnosti Sindikata  i tako zaobilaznim putem smanjiti prava iz rada, konkretno u ovom slučaju naknadu plaće.

Kako su  u MORH-u svjesni da se premještanje  sindikalnog povjerenika, na drugo radno mjesto, niti u drugo mjesto rada , pa ni onda kada je u pitanju novi pravilnik o unutarnjem redu, (tumačenja br.1/95 od 19.03.2013. navedene komisije ,vezano za zaštitu sindikalnih povjerenika, koja su i objavljena na stranici Ministarstva uprave ), ne može provesti na zakonit način bez suglasnosti sindikata, zatražili su i mišljenje Komisije za KU i kao naručeno dobili odgovor od 21.11.2014., koji  nije objavljen  na službenoj stranici Ministarstva uprave ,iako je to obaveza po čl. 120 točka 12. KU, (na naš upit predsjedniku Komisije gospodinu Edinu Sarajliću, odgovoreno nam je da nije posrijedi tumačenje nego odgovor pa i  ne postoji obaveza objavljivanja).

Ali, nakon dostave ovog, nazovimo ga i mi odgovora, u MORH-u načelnica Sektora za upravljanje ljudskim resursima,  likuje i tvrdi da, citiramo: „MENI JE POTREBAN BILO KAKAV DOKUMENT KOMISIJE  KOJI BI DOPUŠTAO PREMJEŠTANJE SINDIKALNIH POVJERENIKA DA BIH TO I UČINILA“.
Imali smo priliku ovih dana vidjeti  sporni  dokument (odgovor  komisije od 21.11.2014.), u kojem stoji da u slučaju sindikalnih povjerenika u MORH-u ne vrijede ranije data tumačenja, odnosno da poslodavac ne mora tražiti suglasnost sindikata za raspored sindikalnih povjerenika na nova radna mjesta,.Zajednička komisija upustila se u čudnu pustolovinu, tumačeći  odredbe Zakona o službi u OSRH NN73/2013 što  do sada nije  bila praksa ove Komisije,niti je u njenoj nadležnosti.Isto tako ovakvim se mišljenjem derogiraju sva dosadašnja tumačenja komisije vezana uz zaštitu sindikalnih povjerenika.

Pitamo se što će biti sa sindikalnim povjerenicima u ostalim tijelima državne uprave, kada  nadležni u tim tijelima shvate da ovakvo sramotno mišljenje komisije postoji.

Dakle, iako smo upozorili nadležne, Ministarstvo obrane   želi žurno provesti mišljenje zajedničke komisije, smanjiti prava sindikalnih povjerenika, bez obzira što je ukazano na nepravilnosti. Pri tome ne mare za eventualne sudske sporove, koje će sigurno izgubiti i na taj način ponovo oštetiti državni proračun.

Mi u sindikatu nikako ne možemo  razumjeti  ovakvo ponašanje, kojim nas se ne tretira kao socijalnog partnera,  pogotovo što smo kao sindikati  uključeni i imamo saznanja o dobroj i plodonosnoj suradnji sindikata i poslodavaca u drugim ministarstvima  i javnim poduzećima  kojima gospodari država.

Zajedničkoj komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora, poslali smo upite u svezi sa predmetnim mišljenjem, te očekujemo da se ona što hitnije sastane, korigira svoje stavove i uskladi ih sa prijašnjim tumačenjima.


TKO JE VLASNIK?

ČELNICI tvrtke “Državne nekretnine d.o.o.”, kojoj i ime govori čime se bavi, nisu mogli naći odgovarajući prostor u vlasništvu države. Zato uskoro sele u privatnu zgradu gdje će plaćati najamninu od 420 tisuća kuna na godinu, piše RTL.

O budućnosti brojnih državnih nekretnina ubuduće će se odlučivati iz privatne nekretnine.

Trideset zaposlenika tvrtke “Državne nekretnine”, koju je osnovao Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) 2013., trenutno radi u državnom prostoru zgrade preko puta Filozofskog fakulteta, a uskoro će ta tvrtka koja upravlja sa stotinama državnih nekretnina doći u privatni prostor.

Ništa državno im nije pasalo

U zgradi u vlasništvu Židovske općine Zagreb za 697 četvorna metra na godinu će plaćati 420 tisuća kuna. Iako se na internetskim stranicama Državnih nekretnina trenutno nudi u najam desetak državnih poslovnih prostora tvrde da nijedan nije zadovoljavao uvjete.

“Nije se mogao pronaći nijedan drugi odgovarajući prostor u Zagrebu”, kaže predstojnik DUUDI-ja Mladen Pejnović, koji smatra da to nije apsurdna situacija.

“Država ima na tisuće kvadrata neiskorištenih, a istodobno iznajmljuje od privatnih osoba, to je anomalija koju treba iskorijeniti”, kaže saborski zastupnik HDZ-a Goran Marić.


Diskriminacija u MORH-u

DISKRIMINACIJA I NEZAKONITO POSTUPANJE U MINISTARSTVU OBRANE RH

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama već dugo pregovara sa MORH-om,oko utvrđivanja radnih mjesta , na kojima bi djelatnici ostvarivali pravo na dodatak sukladno Zakonu o radu, po kojem svi koji rade u uvjetima štetnim po zdravlje, imaju to pravo. U  MORH-u već postoji kategorija ljudi – djelatne vojne osobe- (DVO) koje taj dodatak imaju skukladno Pravilniku o dodacima na plaču, a koji se nažalost ne primjenjuje na državne službenike i namještenike.

Stupanjem na snagu novog Zakona o obrani RH i Zakona o službi u OSRH, kategorija namještenika koja je imala regulirane dodatke po osnovu posebnih poslova i zadaća koji štetno utiču na zdravlje (pojedine grupe mehaničara, tehničara i izvršnog osoblja na radu u specifičnim ustrojbenim cjelinama) izgubila je taj status prestankom važenja Odluke  ministra obrane koja je regulirala rečenu problematiku.Iako se znalo za zakonsku proceduru i učinke koju će ona proizvesti (prestanak važenja spomenute Odluke ministra obrane), nadležni čelnici u MORH-u,NISU PRAVOVREMENO UPUTILI PRIJEDLOG VLADI RH ZA REGULIRANJE SPOMENUTOG PRAVA KROZ “UREDBU VLADE O DODACIMA NA PLAĆU”, što je normalni zakonski slijed. Tako su do danas državni namještenici i pojedini službenici, koji po strukturi izvršavanja poslova i zadaća u MORH-u i OSRH-a trebaju imati rečene dodatke, DISKRIMINIRANI  jer ih zapravo nemaju!

Nakon prvog održanog sastanka u tajništvu MORH-a 12.05.2011.godine održan je niz sastanaka sa nadležnima po toj temi, održani su radni sastanci u OSRH sa temom: Utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika sa pravom na dodatke na plaću. Sve je dovršeno još davne 2011.godine, utvrđeni su nazivi radnih mjesta i sve je potvrđeno od strane Zapovjedništava da ljudi i rade na tim poslovima, no dodaci još uvijek nisu ugledali svjetlo dana.Zadnja informacija iz Glavnog tajništva je da je predmet na razmatranju u Ministarstvu Uprave.

Radi se ni manje ni više nego evo skoro o pet godina upornog rada od strane Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama. Prošle godine 16.07.2014.godine, Glavni tajnik Ministarstva obrane, gospodin Petar Barač, nas je uvjeravao(čitaj zavlačio), da smo konačno došli do kraja posla u svezi toga, te da će isti stupiti na snagu, najkasnije 01.01.2015.godine, no opet ništa.

Došlo je vrijeme da se upoznaju sve nadležne institucije u svezi istoga, jer smatramo, uistinu nije ni zakonito ni pošteno, da za isti posao neki imaju dodatke, a neki ne, samo zato što su državni službenik ili namještenik.

Zbog toga će Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, potražiti za svoje članove pravdu na sudu, jer je očito da je kod nadležnih u MORH-u nema.


Zdravstvena zaštita pripadnika OSRH

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PRIPADNIKA OSRH

Stupio je na snagu novi Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OSRH, NN153/14. Sve u svemu ništa posebno osim odredbe da će primarnu zdravstvenu zaštitu pripadnicima OSRH pružati Vojno zdravstveno središte i to na način da će biti ustrojene ugovorne vojne ambulante sa HZZO-om.

Na koji način će se to uraditi nije baš razvidno iz ovog pravilnika. Na primjer:

  • hoće li izabrani liječnik morati imati minimalan broj upisanih pacijenata kako je to propisano i da li će u tu kvotu ulaziti i članovi obitelji zaposlenika ili eventualno stanovnici lokalne zajednice u kojoj se nalazi vojarna-ambulanta?
  • kako će liječnik koji je zaposlenik MORH-a, časnik HV potpisati ugovor sa HZZO-om i na koji način će se regulirati glavarina s obzirom da su prostor i sredstva u vlasništvu MORH-a, da  li će se možda davati u najam liječnicima?
  • po ovom pravilniku DSiN  imaju pravo izbora doktora dok DVO moraju izabrati vojnog doktora opće i dentalne medicine ako postoji u krugu od 20 km od mjesta rada ili mjesta stanovanja. Jasno je da DVO, radi specifičnosti svog posla, moraju imati medicinsko osiguranje u neposrednoj blizini svog mjesta rada ali  ne na način da im se to uskraćuje u mjestu stanovanja. Moramo uvažiti činjenicu da je  mnogim djelatnicima  mjesto stanovanja udaljeno i do stotinjak km, tako da mu je ovim pravilnikom otežano osnovno liječenje kad se eventualno razboli kod kuće, dakle morao bi bolestan prevaliti put do 100 km da bi došao do  svog izabranog doktora… ( primjer: stanovnik Belog Manastira, DVO, sa mjestom službe u Đakovu, Vinkovcima ili Požegi u slučaju bolesti prisiljen je tražiti liječničku pomoć u jednom od ova tri mjesta iako bi bilo prirodno da to učini u Belom Manastiru ili možda u Osijeku ali u potonjima ne postoje vojne ambulante. Dakle bolestan čovjek u automobil ili autobus i put pod noge 100 km.)

Mišljenja smo da se ova odredba Pravilnika kosi sa pravom o slobodnom izboru liječnika definiranim u Općim aktima HZZO, naime do sada su pripadnici OSRH imali pravo na zdravstvenu zaštitu kod vojnih doktora bez obzira da li imaju  izabranog civilnog doktora, kao  i ,dodatno, na lijekove iz vojnih ljekarni za što brže i efikasnije liječenje, što je i logično s obzirom na specifičnost rada u OSRH.

Očito da to više  neće biti moguće, dakle svjedoci smo još jednog propisa koji je donesen a da nisu analitički sagledani svi aspekti primjene na terenu te posljedice provedbe ovog akta  na ciljanu skupinu.

Na kraju se nameće zaključak da ovaj Pravilnik neće donijeti poboljšanje i efikasniju zdravstvenu zaštitu pripadnika OSRH i logično pitanje: da li  je to uopće i bila namjera autora ovog akta?


Vlada uredbom prekršila kolektivne ugovore

Sindikat policije Hrvatske (SPH) i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (SDLSN) u srijedu su izrazili nezadovoljstvo Vladinom uredbom sa zakonskom snagom o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, te od Ustavnog suda traže da ocijeni ustavnost i zakonitost tog zakona.

SDLSN u priopćenju ističe kako je Vlada telefonskom sjednicom postala ilegalna te da je svojim posljednjim aktom Hrvatsku uvela u “januarsku” zakonodavnu diktaturu, čak ni ne pokušavajući zakone koje predlaže “provlačiti kroz saborsku perilicu rublja”

“Donošenjem nepravih zakona na fantomskim telefonskim sjednicama Vlada je prešla Rubikon koji ju je dijelio od legitimne (premda neuspješne) izvršne vlasti i tijela koje se ne libi zakonodavne diktature”, navode u tom sindikatu.

Upozoravaju da, budući da ta uredba sa zakonskom snagom stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, Hrvatskoj možda prijeti i još jedna zakonodavna prijevara u obliku antidatiranog broja Narodnih novina s danom objave 31. prosinca 2014. godine. Smatraju kako važeći Zakon o uskrati vrijedi do 31. prosinca ove godine i u slučaju da uredba kojom je produženo njegovo trajanje nije stupila na snagu s 1. siječnja 2015. godine, pravo na dodatak po osnovi staža imaju u siječnju 2015. godine svi državni službenici s 20 i više godina staža. Drugačije teško i može biti, budući da je 1. siječnja praznik tijekom kojeg se Narodne novine ne objavljuju, kažu u tom sindikatu.

Pitajući se može li se govoriti o produljenju nekog zakona ukoliko on ne vrijedi u kontinuitetu, SDLSN od Ustavnog suda traži da što prije odluči o već pokrenutom postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Od Suda traži i da od Vlade dodatno zatraži i “”zapisnik” s današnje telefonske sjednice, “kako bi jednom za svagda nacija saznala kako se na njoj izglasavaju zakoni – podizanjem ruku ili lupanjem telefonske slušalice po glavi ministra”.

Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža podnio je i SPH, koji vladinu Uredbu smatra kršenjem njihova ugovornog odnosa s Vladom (kao potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike). Za Uredbu kažu i da je loš pokazatelj poštivanja sindikata kao socijalnih partnera, a osobito zaposlenika MUP-a, i to onih koji su stekli uvjete iz Kolektivnog ugovora po osnovi ostvarenih godina radnog staža (onih koji imaju više od 20 godina u državnoj službi).

U SPH smatraju da se ne radi samo o kršenju Ustava, zakona i međunarodnih konvencija, već i o nepoštivanju potpisanih kolektivnih ugovora koji se moraju poštovati. Vjeruju kako njihovi zahtjevi pred Ustavnim sudom imaju veliku šansu da će biti pozitivno riješeni te da će Ustavni sud ukinuti i zakon i Uredbu sa zakonskom snagom.

Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici donijela uredbu kojom se produljuje važenje Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža za tri mjeseca, odnosno do 31. ožujka 2015. Tim zakonom je zaposlenima u državnim i javnim službama uskraćeno pravo na uvećanje plaće temeljem broja ostvarenih godina radnoga staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10 posto.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Čestitka

cestitka

Laganim jutrom hodam…
u tišini s osmijehom
pozdravljam …

Možda ipak
jutro donese
dio radosti…meni!

Čestit Božić i sretna Nova godina
Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama


Povećane otpremine djelatnicima Službe za nekretnine

Kako prenosi portal Obris.org sam kraj prošloga tjedna donio je kakvu-takvu utjehu onim državnim službenicima i namještenicima Službe za gospodarenje nekretninama MORH-a i OSRH kojima prestaje služba zbog preustroja ili smanjenja snaga. Naime, u Narodnim novinama br. 147 (NN 147/2014) objavljena je „Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MORH-a i OSRH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga“, kojom se povećava otpremnina onim zaposlenicima Službe za gospodarenje nekretninama koji do 31. prosinca ove godine podnesu pismeni zahtjev za prestanak službe, odnosno radnog odnosa. Tim službenicima i namještenicima pripada pravo na otpremninu u visini jedne njihove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca prije prestanka službe, odnosno radnog odnosa, i to za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Kako su iznimke uvijek moguće,  tako i u ovom slučaju pravo na ovakvu otpremninu nema onaj državni službenik i namještenik kojemu trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb ponudi zaključenje ugovora o radu u tom društvu.

Prema do sada važećoj odluci (NN 131/2013), državnim službenicima i namještenicima raspoređenima u Službi za gospodarenje nekretninama pripadala je otpremnina u visini 80% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćena u zadnja 3 mjeseca prije prestanka službe, za svaku godinu službe provedene u MORH-u i OS RH.

Zbog hitnosti, izmjena ove odluke stupa na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama, tj. postala je važeća već u subotu, 13. prosinca.

Na koliko se točno ljudi primjenjuje ova izmjena – nije nam poznato, no na temelju nedavnog predstavljanja prijedloga proračuna pred saborskim Odborom za obranu poznato nam je koliko bi ljudi tijekom sljedeće godine trebalo izaći iz sustava. Tako je zamjenica ministra obrane Višnja Tafra najavila da bi se 2015. godine iz sustava MORH-a i OS RH trebalo izdvojiti oko 100 časnika, 250 dočasnika, 400 vojnika te 380 državnih službenika i namještenika.


Sastanak sa Načelnikom Glavnog stožera OSRH

PREDSTAVNICI SINDIKATA DJELATNIKA U VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA SASTALI SE SA NAČELNIKOM GLAVNOG STOŽERA OSRH.

slika1

Nadnevka 10.prosinca 2014.godine predstavnici Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, u Zagrebu su se sastali sa Načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, generalom zbora, Dragom Lovrićem i suradnicima.

Tema sastanka bila je trenutno stanje u OSRH, te preustroj, kojim je bilo predviđeno izdvajanje određenog broja državnih službenika i namještenika iz sustava.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, u više je navrata upozoravao na činjenicu, kako se otpuštanje državnih službenika i namještenika iz sustava državne uprave vrši samo u MORH-u i OSRH, a da u isto vrijeme ukupan broj državnih službenika i namještenika u RH, stagnira ili raste.

Na današnjem sastanku napori SDVSN urodili su plodom , jer nam je nam je Načelnik GSOSRH pripoćio svoju odluku, koja se može sažeti u slijedeće zaključke:

- Otpuštanje državnih službenika i namještenika se obustavlja, na svim razinama.
- Izdvajanje civilnog osoblja vršiti će se samo prirodnim odljevom, dakle u trenutku stjecanja prava svakog službenika i namještenika na mirovinu, uz odgovarajuću otpremninu.
- Ukidanje slobodnih radnih civilnih mjesta, vršiće se isključivo uz uvjet da takvo radno mjesto nije potrebno sustavu.

slika2

Predstavnici sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, zahvalili su se generalu Lovriću, jer bolju Božićnu čestitku pripadnici OSRH nisu mogli dobiti.

Nakon sastanka sa NGSOSRH, predstavnici Sindikata su sa njegovim suradnicima, nastavili na ovu temu, te rješavali ostala pitanja o stausnom i materijalnom položaju svojih članova u OSRH.

Ovakav stav Načelnika glavnog stožera, generala zbora, gospodina Drage Lovrića, kojim je pokazao kako je na strani malog čovjeka, dokaz  je poštovanja statusa državnih službenika i namještenika u OSRH, kao bitnog čimbenika u funkcioniranju i očuvanju borbene spremnosti.

Predstavnici Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, ovakvim su zaključcima zadovoljni, jer je to znak kako se valja boriti za prava svojih članova.