Next
 • 1
 • d44f78026473746a0e155f8372672d18
 • wustenrot_main
 • image1
Previous

Zdravstvena zaštita pripadnika OSRH

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PRIPADNIKA OSRH

Stupio je na snagu novi Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OSRH, NN153/14. Sve u svemu ništa posebno osim odredbe da će primarnu zdravstvenu zaštitu pripadnicima OSRH pružati Vojno zdravstveno središte i to na način da će biti ustrojene ugovorne vojne ambulante sa HZZO-om.

Na koji način će se to uraditi nije baš razvidno iz ovog pravilnika. Na primjer:

 • hoće li izabrani liječnik morati imati minimalan broj upisanih pacijenata kako je to propisano i da li će u tu kvotu ulaziti i članovi obitelji zaposlenika ili eventualno stanovnici lokalne zajednice u kojoj se nalazi vojarna-ambulanta?
 • kako će liječnik koji je zaposlenik MORH-a, časnik HV potpisati ugovor sa HZZO-om i na koji način će se regulirati glavarina s obzirom da su prostor i sredstva u vlasništvu MORH-a, da  li će se možda davati u najam liječnicima?
 • po ovom pravilniku DSiN  imaju pravo izbora doktora dok DVO moraju izabrati vojnog doktora opće i dentalne medicine ako postoji u krugu od 20 km od mjesta rada ili mjesta stanovanja. Jasno je da DVO, radi specifičnosti svog posla, moraju imati medicinsko osiguranje u neposrednoj blizini svog mjesta rada ali  ne na način da im se to uskraćuje u mjestu stanovanja. Moramo uvažiti činjenicu da je  mnogim djelatnicima  mjesto stanovanja udaljeno i do stotinjak km, tako da mu je ovim pravilnikom otežano osnovno liječenje kad se eventualno razboli kod kuće, dakle morao bi bolestan prevaliti put do 100 km da bi došao do  svog izabranog doktora… ( primjer: stanovnik Belog Manastira, DVO, sa mjestom službe u Đakovu, Vinkovcima ili Požegi u slučaju bolesti prisiljen je tražiti liječničku pomoć u jednom od ova tri mjesta iako bi bilo prirodno da to učini u Belom Manastiru ili možda u Osijeku ali u potonjima ne postoje vojne ambulante. Dakle bolestan čovjek u automobil ili autobus i put pod noge 100 km.)

Mišljenja smo da se ova odredba Pravilnika kosi sa pravom o slobodnom izboru liječnika definiranim u Općim aktima HZZO, naime do sada su pripadnici OSRH imali pravo na zdravstvenu zaštitu kod vojnih doktora bez obzira da li imaju  izabranog civilnog doktora, kao  i ,dodatno, na lijekove iz vojnih ljekarni za što brže i efikasnije liječenje, što je i logično s obzirom na specifičnost rada u OSRH.

Očito da to više  neće biti moguće, dakle svjedoci smo još jednog propisa koji je donesen a da nisu analitički sagledani svi aspekti primjene na terenu te posljedice provedbe ovog akta  na ciljanu skupinu.

Na kraju se nameće zaključak da ovaj Pravilnik neće donijeti poboljšanje i efikasniju zdravstvenu zaštitu pripadnika OSRH i logično pitanje: da li  je to uopće i bila namjera autora ovog akta?


Vlada uredbom prekršila kolektivne ugovore

Sindikat policije Hrvatske (SPH) i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (SDLSN) u srijedu su izrazili nezadovoljstvo Vladinom uredbom sa zakonskom snagom o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, te od Ustavnog suda traže da ocijeni ustavnost i zakonitost tog zakona.

SDLSN u priopćenju ističe kako je Vlada telefonskom sjednicom postala ilegalna te da je svojim posljednjim aktom Hrvatsku uvela u “januarsku” zakonodavnu diktaturu, čak ni ne pokušavajući zakone koje predlaže “provlačiti kroz saborsku perilicu rublja”

“Donošenjem nepravih zakona na fantomskim telefonskim sjednicama Vlada je prešla Rubikon koji ju je dijelio od legitimne (premda neuspješne) izvršne vlasti i tijela koje se ne libi zakonodavne diktature”, navode u tom sindikatu.

Upozoravaju da, budući da ta uredba sa zakonskom snagom stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, Hrvatskoj možda prijeti i još jedna zakonodavna prijevara u obliku antidatiranog broja Narodnih novina s danom objave 31. prosinca 2014. godine. Smatraju kako važeći Zakon o uskrati vrijedi do 31. prosinca ove godine i u slučaju da uredba kojom je produženo njegovo trajanje nije stupila na snagu s 1. siječnja 2015. godine, pravo na dodatak po osnovi staža imaju u siječnju 2015. godine svi državni službenici s 20 i više godina staža. Drugačije teško i može biti, budući da je 1. siječnja praznik tijekom kojeg se Narodne novine ne objavljuju, kažu u tom sindikatu.

Pitajući se može li se govoriti o produljenju nekog zakona ukoliko on ne vrijedi u kontinuitetu, SDLSN od Ustavnog suda traži da što prije odluči o već pokrenutom postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Od Suda traži i da od Vlade dodatno zatraži i “”zapisnik” s današnje telefonske sjednice, “kako bi jednom za svagda nacija saznala kako se na njoj izglasavaju zakoni – podizanjem ruku ili lupanjem telefonske slušalice po glavi ministra”.

Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža podnio je i SPH, koji vladinu Uredbu smatra kršenjem njihova ugovornog odnosa s Vladom (kao potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike). Za Uredbu kažu i da je loš pokazatelj poštivanja sindikata kao socijalnih partnera, a osobito zaposlenika MUP-a, i to onih koji su stekli uvjete iz Kolektivnog ugovora po osnovi ostvarenih godina radnog staža (onih koji imaju više od 20 godina u državnoj službi).

U SPH smatraju da se ne radi samo o kršenju Ustava, zakona i međunarodnih konvencija, već i o nepoštivanju potpisanih kolektivnih ugovora koji se moraju poštovati. Vjeruju kako njihovi zahtjevi pred Ustavnim sudom imaju veliku šansu da će biti pozitivno riješeni te da će Ustavni sud ukinuti i zakon i Uredbu sa zakonskom snagom.

Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici donijela uredbu kojom se produljuje važenje Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža za tri mjeseca, odnosno do 31. ožujka 2015. Tim zakonom je zaposlenima u državnim i javnim službama uskraćeno pravo na uvećanje plaće temeljem broja ostvarenih godina radnoga staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10 posto.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Čestitka

cestitka

Laganim jutrom hodam…
u tišini s osmijehom
pozdravljam …

Možda ipak
jutro donese
dio radosti…meni!

Čestit Božić i sretna Nova godina
Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama


Povećane otpremine djelatnicima Službe za nekretnine

Kako prenosi portal Obris.org sam kraj prošloga tjedna donio je kakvu-takvu utjehu onim državnim službenicima i namještenicima Službe za gospodarenje nekretninama MORH-a i OSRH kojima prestaje služba zbog preustroja ili smanjenja snaga. Naime, u Narodnim novinama br. 147 (NN 147/2014) objavljena je „Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MORH-a i OSRH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga“, kojom se povećava otpremnina onim zaposlenicima Službe za gospodarenje nekretninama koji do 31. prosinca ove godine podnesu pismeni zahtjev za prestanak službe, odnosno radnog odnosa. Tim službenicima i namještenicima pripada pravo na otpremninu u visini jedne njihove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca prije prestanka službe, odnosno radnog odnosa, i to za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Kako su iznimke uvijek moguće,  tako i u ovom slučaju pravo na ovakvu otpremninu nema onaj državni službenik i namještenik kojemu trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb ponudi zaključenje ugovora o radu u tom društvu.

Prema do sada važećoj odluci (NN 131/2013), državnim službenicima i namještenicima raspoređenima u Službi za gospodarenje nekretninama pripadala je otpremnina u visini 80% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćena u zadnja 3 mjeseca prije prestanka službe, za svaku godinu službe provedene u MORH-u i OS RH.

Zbog hitnosti, izmjena ove odluke stupa na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama, tj. postala je važeća već u subotu, 13. prosinca.

Na koliko se točno ljudi primjenjuje ova izmjena – nije nam poznato, no na temelju nedavnog predstavljanja prijedloga proračuna pred saborskim Odborom za obranu poznato nam je koliko bi ljudi tijekom sljedeće godine trebalo izaći iz sustava. Tako je zamjenica ministra obrane Višnja Tafra najavila da bi se 2015. godine iz sustava MORH-a i OS RH trebalo izdvojiti oko 100 časnika, 250 dočasnika, 400 vojnika te 380 državnih službenika i namještenika.


Sastanak sa Načelnikom Glavnog stožera OSRH

PREDSTAVNICI SINDIKATA DJELATNIKA U VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA SASTALI SE SA NAČELNIKOM GLAVNOG STOŽERA OSRH.

slika1

Nadnevka 10.prosinca 2014.godine predstavnici Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, u Zagrebu su se sastali sa Načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, generalom zbora, Dragom Lovrićem i suradnicima.

Tema sastanka bila je trenutno stanje u OSRH, te preustroj, kojim je bilo predviđeno izdvajanje određenog broja državnih službenika i namještenika iz sustava.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, u više je navrata upozoravao na činjenicu, kako se otpuštanje državnih službenika i namještenika iz sustava državne uprave vrši samo u MORH-u i OSRH, a da u isto vrijeme ukupan broj državnih službenika i namještenika u RH, stagnira ili raste.

Na današnjem sastanku napori SDVSN urodili su plodom , jer nam je nam je Načelnik GSOSRH pripoćio svoju odluku, koja se može sažeti u slijedeće zaključke:

- Otpuštanje državnih službenika i namještenika se obustavlja, na svim razinama.
- Izdvajanje civilnog osoblja vršiti će se samo prirodnim odljevom, dakle u trenutku stjecanja prava svakog službenika i namještenika na mirovinu, uz odgovarajuću otpremninu.
- Ukidanje slobodnih radnih civilnih mjesta, vršiće se isključivo uz uvjet da takvo radno mjesto nije potrebno sustavu.

slika2

Predstavnici sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, zahvalili su se generalu Lovriću, jer bolju Božićnu čestitku pripadnici OSRH nisu mogli dobiti.

Nakon sastanka sa NGSOSRH, predstavnici Sindikata su sa njegovim suradnicima, nastavili na ovu temu, te rješavali ostala pitanja o stausnom i materijalnom položaju svojih članova u OSRH.

Ovakav stav Načelnika glavnog stožera, generala zbora, gospodina Drage Lovrića, kojim je pokazao kako je na strani malog čovjeka, dokaz  je poštovanja statusa državnih službenika i namještenika u OSRH, kao bitnog čimbenika u funkcioniranju i očuvanju borbene spremnosti.

Predstavnici Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, ovakvim su zaključcima zadovoljni, jer je to znak kako se valja boriti za prava svojih članova.


Dopis Ministru obrane RH

Predmet: Izdvajanje SZGN hotela “Zagreb” i hotela IŽ upozorba

Poštovani gospodine Ministre,

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama dužan je upozoriti na slijedeće:

 1. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MORH-a predviđeno je da se SZGN gasi sa danom 01.12.2014. godine.
 1. Nizom sastanaka donešena je odluka da bi hotel “Iž” trebao biti predan DUDI-ju, a hotel “Zagreb” zajedno sa zaposlenicima trgovačkom društvu Pleter usluge.
 1. U samom procesu preuzimanja i dalje dolazi do poteškoća i ono što je najbitnije ne provode se zaključi sa sastanka sa Vama.I dalje visi u zraku da li će TD Pleter usluge preuzeti osoblje i hotel Zagreb, iako u odluci o osnivanju tog  trgovačkog društva stoji, da je osnovano da preuzme djelatnosti i zaposlene Službe za gospodarenje nekretninama.
 1. Stoga smatramo da je potrebno napraviti slijedeće:
 • Personalna služba ne smije, kako je naumila, stavljati osoblje hotela “Zagreb”  ni hotela Iž, na raspolaganje odnosno otkazni rok.Predlažemo da se dio zaposlenih u hotelu Iž, zajedno sa objektom preda DUUDI-ju, a ostatak zbrine u OSRH.
 • Ministar obrane trebao bi donijeti Odluku, koja će sadržavati dinamiku preuzimanja, sa svim potrebnim radnjama za preuzimanje osoblja, te utvrditi da SZGN nastavlja sa radom i dokle.
 • Nakon što se utvrdi dinamika, TD Pleter dužno je zaposlenicima ponuditi ugovore o radu, a za one koji ga odbiju treba  izraditi rješenje o otkaznom roku (namještenici) i raspolaganju (službenici).
 • Personalna služba dužna je izvršiti zbrinjavanje zaposlenih na slobodna radna mjesta u OSRH i MORH-u.
 • Predlažemo da se Odluka o otpremninama dopuni te se ljudima koji odlaze ponudi stimulativna otpremnina u najmanjem iznosu od jedne brutto plaće po godini staža.
 • Napominjemo da su predstavnici Sindikata koji djeluju u MORH-u bili na sastanku kod Glavnog tajnika i dogovorili eventualnu izmjenu Sporazuma.
 • Ukoliko se ovaj process po hitno ne stavi pod kontrolu, biti ćemo prisiljeni primjeniti sve akcije sukladno Zakonima.Ne smijemo zaboraviti da je jedno od rješenja koje se nameće, ukoliko Pleter ne preuzme hotel Zagreb, njegovo zaključavanje, što može dovesti do ogromne štete državnom proračunu i proračunu MORH-a.
 • Napominjemo da je Odluka Vlade RH o zadržavanju radnih mjesta i dalje na snazi, a da se taj process provodi samo u MORH-u što je nedopustivo, te ga treba pod hitno zaustaviti.

S poštovanjem,
Za Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama Predsjednik,
Radomir Delić,dipl.ing.


Izvješće sa sastanka u tajništvu MORH-a

Nadnevka 20.studenoga 2014.godine u Tajništvu MORH-a održan je sastanak o budućnosti hotela Zagreb u Splitu, odnosno preuzimanja od strane TD Pleter usluge.

U ime MORH-a na sastanku su bili Glavni tajnik gospodin Petra Barač i pomoćnica ministra za ljudske resurse, gospođa Sunčana Vukelić, a od strane sindikata, Boris Pleša i Radomir Delić, dakle predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namješteneika RH i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.

Zaključci sa satanka su slijedeći:

 1. Namještenici SZGN će biti sa nadnevkom 01.prosinca 2014,godine stavljeni u otkazni rok temlejem općih propisa o radu.
 2. Službenici  SZGN će  od 01.prosinca 2014,godine, temeljem Zakona o državnim službenicima, biti u statusu raspoređivanja 60 dana, a nakon toga ukoliko poslodavac ne bude imao slobodna radna mjesta, stavljeni na raspolaganje Vladi RH.
 3. SZGN će nastaviti sa radom nakon 01.prosinca 2014,godine, za svo vrijeme trajanja raspolaganja, o čemu će za Ministra obrane dopis pripremiti gospodin Barač.Isto tako u toj odluci će biti obuhvaćene sve radnje koje su neophodne za tijek preuzimanja hotela od strane TD Pleter usluge.
 4. Sporazum o preuzimanju djelatnika bi se trebao promijeniti aneksnom i to u dijelu koji govori o zadržavanju prava na plaću u roku od dvije godine, kako bi se postigla situacija da prilikom preuzimanja djelatnika TD Pleter usluge iste preuzima temeljem stručne spreme i nove sistematizacije hotela.
 5. TD Pleter  usluge bi tijekom trajanja otkaznih rokova trebao preuzeti djelatnike, odnosno ponudtii nove ugovore o radu za djelatnike koji budu htjeli nastaviti sa radom u tom društvu.( radi se o djelatnicima koji imaju rješenja po zadnjoj izmjeni Uredne o unutarnjem ustrojstvu)
 6. Sindikati su za one koji ne žele nastaviti sa radom u Pleteru, zatražili otpremnine u i visini jedne brutto plaće po godini staža u državnoj službi, naravno za one koji se odluče odmah izići iz sustava.

 


Dugoročni plan razvoja

U skladu sa dostavljenim prijedlogom DPR-a, od strane MORH-a, analizirali smo dostavljeni nacrt te došli do slijedećih zaključaka:

Smatramo kako je propušteno ono najbitnije, a to je stavljanje u funkciju OSRH kao pokretačke snage za opću sigurnost građana, povezivanju sa civilnim institucijama i izgrađivanje zadaće OSRH, kao prioritetnog čimbenika u izvršavanju svih poslova povezanih sa budućnošću RH.

Konačni cilj: izgraditi sustav koji će civilnim institucijama prodavati stečena znanja i osnivanje agencije u koju bi se prebacio dio osoblja čija se znanja i vještine mogu predstaviti javnosti kao proizvod.

Obuka pripadnika zemalja trećeg svijeta u cilju poticanja aktivnosti te prenošenja naših znanja i vještina na pripadnike tih OSRH uz novčanu ili neke druge naknade. …Nastavak članka


Kaos u Ministarstvu obrane

Kako piše tportal.hr postoje propusti u popisu imovine i obveza, slaba naplata potraživanja, nepostupanje prema nalozima prethodne revizije samo su dio grijeha koje državna revizija pripisuje Ministarstvu obrane pod ravnanjem Ante Kotromanovića zbog kojih je dala uvjetno mišljenje na financijsko izvješće toga ministarstva za prošlu godinu.

Vjerodostojan popis imovine i obveza kronični je nedostatak Ministarstva obrane koji nije riješen ni prošle godine unatoč opetovanim upozorenjima revizije. Djelatnicima ministra Kotromanovića najveći problem čini golemi fond nekretnina koji nikako ne mogu staviti pod kontrolu.

Iako je u svibnju 2013. donesena odluka o popisu nekretnina (vojnih, stanova, garaža i poslovnih prostora) revizija je ustanovila da povjerenstvo za popis nije obavilo zadatak. Prema nalazima revizije, podaci o broju nekretnina iskazani u izvješću o popisu se razlikuju od podataka ‘Službe za nekretnine’ koja vodi analitičke evidenciju nekretnina u samom ministarstvu. Usklađenje stanja nije obavljeno jer, prema obrazloženju odgovorne osobe, nije proveden cjelovit popis nekretnina nego je ‘izvršen obilazak i popis samo dijela nekretnina’.

S obzirom na to da se kroz dulje razdoblje ne uspijeva obaviti cjelovit popis imovine i obveza, revizori ministru Kotromanoviću predlažu donošenje akcijskog plana kojim je potrebno jasno definirati aktivnosti, metode, postupke i rokove popisa te nadležnosti i odgovornosti članova povjerenstva i ostalih zaposlenika koji sudjeluju u popisu.

Revizija otkriva i da je Ministarstvo obrane klasičan primjer lošeg upravljanja nekretninama. Velik dio nekretnina kojim bi trebalo upravljati ministarstvo je izvan upotrebe, a za nekretnine koje su dane u najam gomilaju se potraživanja. Prema podacima Službe za nekretnine, od ukupno 618 vojnih nekretnina, kojima upravlja i raspolaže ministarstvo, u uporabi je tek 226 nekretnina, a 392 nekretnine ne koriste se.

Od 2.722 stana, u najmu je 2.331 stanova, 113 stanova se koristi za službene potrebe, a 278 stanova se ne koristi. Od ukupno 2.920 garaža, najveći dio (1.659 garaža) je dan na korištenje HVIDRA-i bez naknade na temelju odluke ministra iz 1993. godine. Od 278 poslovnih prostora, 135 je dano u zakup, a 143 poslovna prostora su dana, bez naknade, na korištenje udrugama i sindikatima ili su prazni.

Neiskorištenu imovinu ministarstvo nije predalo Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom iako je to trebalo učiniti. U ministarstvu taj propust opravdavaju činjenicom da u većem broju slučajeva nije u zemljišnim knjigama upisano vlasništvo RH ili se te nekretnine bespravno koriste.

Izvor: tportal.hr


Čekanje samilosti Ustavnog suda RH?

Svjedoci smo kako je Europski sud za ljudska prava presudio kako je zabrana sindikalnog organiziranja za djelatne vojne osobe u Francuskoj diskriminirajuća.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, je u više navrata preko medija pokušao odgovornim osobama u MORH-u skrenuti pažnju na dio Zakona o službi ,koji brani sindikalno organiziranje DVO u Hrvatskoj vojsci, te upozoravao na neslaganje sa Ustavom RH.

Temeljem toga Sindikat je podnio i tužbu Ustavnom sudu RH, te tražio da se ocijeni ustavnost te zabrane.Iako je od tada prošlo skoro dvije godine, to je još na čekanju.

Stoga ovim putem pozivamo nadležne u Ustavnom sudu da poučeni brzinom donošenja odluke i presudom Europskog suda za ljudska prava, napokon donesu presudu,  priznaju kako su i DVO građani RH, koji zbog prirode posla nose odoru, te da zbog toga ne moraju biti diskriminirani.