Next
  • 20161223_090350
  • Kolektivni ugovor
  • 1
  • d44f78026473746a0e155f8372672d18
Previous

Povećanje plaće u TD PLETER- USLUGE

Poštovane članice i članovi Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama,

Sukladno dobivenim informacijama od strane Predsjednika Uprave TD Pleter usluge, gospodina Marijana Marekovića, sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako će u tom društvu, vrlo brzo doći do povećanja koeficijenata za radnike i to za zanimanja konobar, kuhar, pomoćni radnik u kuhinji.

To je još jedan pokazatelj dobre suradnje Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Uprave Društva Pleter usluge.

O točnim datumima izmjena koeficijenata, obavijestiti ćemo Vas pravovremeno, a nakon konačnog dogovora sa predstavnicima Uprave Društva Pleter usluge.

Zahvaljujemo se predstavnicima Uprave, na čelu sa Predsjednikom, gospodinom Marijanom Marekovićem, na pokazanoj socijalnoj osjetljivosti prema radnicima.


Izvješće

Dana 29. lipnja 2017.godine održan je sastanak sa članovima Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i ostalim državnim službenicima i djelatnicima vojnog poligona „Gašinci“ pored Đakova. Sastanku sa strane Sindikata djeltanika u vojsci i državnim službama nazočili su: zamjenik predsjednika Tomislav Petrović, dipl.ing i dopredsjednica prof.Sanja Santini-Šuperba, dipl.arh.

Na sastanku je bio nazočan predsjednik Uprave Pleter – usluge d.o.o. gospodin Marijan Mareković koji je pozvao djelatnike da izvijeste predstavnike Sindikata o mogućim problemima unutar društva kako bi se isti mogli rješavati.

Od strane OSRH na sastanku bili su nazočni zapovjednik vojnog poligona brigadir Stanko Paradžiković i zapovjednik Opslužništva poligona bojnik Ivica Kos.

Razgovaralo se o svim problemima s kojima se susreću u obavljanju redovnih zadaća državni službenici i namještenici u Oružanim snagama RH kao i o problemima s kojima se susreću djelatnici t.d. Pleter – usluge d.o.o.

Ovakvi oblik održavanja sastanaka sa članstvom na cijelom teritoriju Republike Hrvatske će se nastaviti početkom rujna mjeseca 2017., a prema planu kojeg ćemo poslati svim sindikalnim povjerenicima podružnica našeg Sindikata. Prvi slijedeći sastanak sa članstvom i i ostalim državnim službenicima i djelatnicima održati će se u vojnim objektima u gradu Požegi.


Obavijest članovima Sindikata, zaposlenicima Pleter usluge

Poštovani radnici TD Pleter usluge d.o.o.,

Nakon razgovora sa Upravom Trgovačkog društva TD Pleter usluge d.o.o., Predsjednik Uprave gospodin Marijan Mareković, potpisao je Odluku, kojom se zaposlenima garantira isplata regresa za godišnji odmor u iznosu od 1.250,00 kuna. (Odnosi se na radnike koji imaju pravo na puni godišnji odmor).

Ovo je dokaz da se u TD Pleter usluge, poštuju socijalni partneri i da je socijalni dijalog i suradnja na visokom nivou.
Zahvaljujemo Upravi i Predsjedniku Uprave društva, što su u složenim financijskim uvjetima u kojima TD Pleter usluge posluje, iznašli mogućnosti za poboljšanje statusnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Sve pojedinosti možete pročitati u Odluci koju objavljujemo u cijelosti.

ODLUKA O ISPLATI REGRESA


Regres od 1.250 kn u javnim i državnim službama

Sjednicu Vlade premijer Andrej Plenković počeo je s najavom kako se želi zahvaliti ministru financija Zdravku Mariću jer će se ove godine isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora svim službenicima i namještenicima u javnim i državnim službama u iznosu od 1.250 kuna. Isplata će početi 14. srpnja.

Ovršni zakon – nema ovrhe na jedinu nekretninu kad je glavnica manja od 20.000 kn

Vlada je podržala izmjene i dopune Ovršnog zakon koje predlaže Most nezavisnih lista, uz 13 amandmana kojima Banski dvori žele omogućiti da zakon bude još socijalno osjetljiviji. Premijer je najavio mogućnost da se od jeseni krene s izradom potpuno novoga Ovršnog zakona, s obzirom na brojne izmjene važećeg zakonskog rješenja.

Hrvatska ima 330 tisuća blokiranih odnosno, kako je istaknuo ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, niz građana u ovršnom postupku. A izmjenama zakona, kazao je, uvode se stvari kojima će se “relaksirati postupak ovršenicima, ali se neće narušti ni prava ovrhovoditelja”. Vladinim amandmanima, naglašava, više se neće moći provoditi ovrha na jedinoj nekretnini kada je vrijednost glavnice manja od 20 tisuća kuna.

Ako netko i ostane bez nekretnine, neće ostati na cesti, nastavlja Bošnjaković, jer se Vladinim amandmanima propisuje vrlo jasno kako će postupati centri za socijalnu skrb. Građanima koji dođu u takvu situaciju, 18 mjeseci će biti zajamčeno pravo na smještaj, navodi.

Premijer je izjavio i kako očekuje da će rad Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima donijeti smanjenju podjela u društvu.

Izvor: HRT


Izvješće

Nadnevka, 28. lipnja 2017. održan je sastanak radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona o plaćama za državne službenike i namještenike u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, a kojem je presjedao ministar Marko Pavić. Na istom sastanku trebala je sudjelovati i potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva Martina Dalić koja ipak nije stigla na sastanak radne skupine.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama ima svojeg člana i zamjenika člana u radnoj skupini za izradu prijedloga Zakona o plaćama za državne službenike i namještenike i to Tomislav Petrović, član te Sanja Santini Šuperba kao zamjenica člana.

Na sastanku članovi radne grupe upoznati su od strane ministra M. Pavić o dinamici izrade nacrta prijedloga Zakona na način da će prva sjednica biti održana početkom mjeseca rujna 2017. odnosno nakon godišnjih odmora, a obveza radne skupine je da izradi konačni nacrt prijedloga Zakona do mjeseca prosincu 2017. kako bi se isti mogao biti upućen u saborsku proceduru do kraja godine.

Nadamo se da će na isti način ova radna skupina raditi te predložiti konačni nacrt prijedloga zakona do kraja 2017.


Izvješće

Dana 8.lipnja 2017. održan je radni sastanak sa službenicima i namještenicima, djelatnicima t.d. Pleter – usluge d.o.o. kao i članovima Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama u vojarni „Bosut“, Nikole Tordinića bb.

Sastanku od strane Sindikata nazočni su bili: predsjednik. Radomir Delić, dipl. ing., zamjenik predsjednika Tomislav Petrović, dipl. ing. te dopredsjednica prof. Sanja Santini-Šuperba, dipl. arh.

Sastanak je održan u prostorijama Pleter d.o.o. Na sastanku je bila nazočna članica Uprave Pleter d.o.o. Martina Puljić koja je pozvala djelatnike Društva da izvjeste predstavnike Sindikata o mogućim problemima kako bi se isti mogli rješavati. Državne službenike i namještenike te članove Sindikata upoznalo sa svim aktivnostima koje trenutno provodi Sindikat. Djelatnici su iznosili probleme s kojima se susreću tijekom obavljanja redovnih dnevnih zadaća. Jedna od najvažnijih obavijesti bila je da nema više otpuštanja državnih službenika i namještenika iz sustava OSRH na način da odlaska na Zavod za zapošljavanje uz otpremninu već jedini odlazak iz sustava je odlazak u starosnu mirovinu.

Nadalje djelatnici su upoznati sa izjavom ministar obrane koji je obećao poboljšanje uvjeta rada i povećanje plaća za DS i N koji imaju najmanje plaće za isti posao koji obavljaju druge osobe van sustava OSRH. Članove je zanimao i prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima koji bi uskoro trebao biti pušten u saborsku proceduru. Kako se radi u velikom broju dragovoljaca Domovinskog rata tako je i interes za usvajanje istoga velik s obzirom na činjenicu da je prema nacrtu prijedloga Zakona, povoljan za navedenu kategoriju.

Dogovorena je dinamika održavanja narednih radnih sastanaka u Slavoniji, predstavnika Sindikata sa zaposlenicima u OSRH i trgovačkog društva Pleter – usluge d.o.o.odnosno sa članstvom Sindikata. Na taj način dogovoreno je održavanje radnog sastanka za kraj mjeseca na vojnom poligonu u Gašincima za sve državne službenike i namještenike te djelatnike t.d. Pleter usluge zaposlene unutar navedenog vojnog objekta.


Pokrenut izgradnja objekata u vukovarskoj vojarni za smještaj inženjerijske satnije

Na prostoru bivše vojarne u Vukovaru, sadašnjem prostoru Memorijalnog centra Domovinskog rata, planiraju se izgraditi građevine za potrebe Ministarstva obrane.  U široj okolici Vukovara OSRH raspolagale su sa 6 objekata, no inženjerci se smještaju u vojarni 204. brigada HV-a. Inženjerska satnija dolazi u Vukovar iz sastava Gardijske oklopno-mehanizirane brigade iz Vinkovaca. Veličina parcele je cca 10 000 m². Planirani zahvat u prostoru uključuje izgradnju:

Zgrada   1 – zapovjedno smještajna građevina, GBP 1000,00 m².

Zgrada   2 – prijavnica, nadzorni centar, opslužništvo, GBP 240,00 m²,

Zgrada   3 – nadstrešnica za vozila, GBP 300,00 m²,

Zgrada   4 – radionica sa skladištima,  GBP 240,00 m²,

Planirana visina vijenca udaljena je od okolnog terena – za građevinu br. 1  cca 5 m, za građevinu br. 2  cca 4,70 m, za građevinu br. 3 cca 6,50 m, za građevinu br. 4 cca 6,50 m.  Minimalna širina kolnog priključka na javno prometnu površinu je 5,5 m (kolni priključak na javno prometnu površinu ulice A. Cesarca osiguran je uz odgovarajuće radijuse u širini većoj od 6 m). Obveza osiguranja površine potrebne za smještaj prometa u mirovanju prema  normativnom izračunu – 49 PMJ za osobna vozila. Hortikulturno uređenje okoliša – sve površine prirodnog zelenila hortikulturno će se odgovarajuće obraditi i  održavati

Parcela će biti omeđena ogradom. Na mjestu kolnog i pješačkog ulaza planirana je kontrola ulaza. Na parcelu/lokaciju  je omogućen/planiran jedan kolni i pješački pristup s istočne strane s javne prometne površine ulice A. Cesarca. U koridoru predmetne javnoprometne površine nalazi  se sva infrastrukturna mreža na koju se  nova građevina  planira priključiti, uvjete priključenja traženi su temeljem ovog projekta od nadležnih javnopravnih tijela a prema potrebama zahvata Naručitelja.  Smještaj građevina na parceli  organiziran je posljedično raspoloživoj geometriji parcele i nužnosti rješenja pristupa i internog prometanja po parceli kako vojnih tako i interventnih vozila.

Na ulazu u parcelu  – u smjeru sjever /jug  lociran je volumen   zgrade 2 – portirnica s kontrolom i nadzorom ulaza. U sklopu iste građevine organizirane su i poslovne uredske prostorije za djelatnike MORH-a. Građevina je prizemnica.  Paralelno sa sjevernom granicom parcele, a u smjeru istok/zapad lociran je volumen  Zgrade 1 – zapovjedno-smještajna građevina. U sklopu građevine su smještajne prostorije vojnika i časnika s pratećim pomoćnim sadržajima – garderobe, sanitarije, oružarnice,  te zajednički sadržaji boravak, kantina i učionica. Građevina je prizemnica.  U predmetnoj zoni rezervirana je površina za moguće proširenje smještajnih kapaciteta, te u neposrednoj blizini  smještajne građevine i plato za postrojavanje i vježbu s ciljem izvršenja obuke i rekreacije. U južnom dijelu parcele,  a  obje orijentirane prema manipulativnoj  internoj prometnoj površini smještene su Zgrada 3 – nadstrešnica za smještaj vozila i  Zgrada 4 – radionica sa skladištima. Obje su građevine prizemnice.

Konstrukcija svih građevina je čelična polumontažna, s fasadnom i krovnom panelnom oblogom.  Svi otvori aluminijska bravarija. U smislu zaštite od požara planirana je vanjska i unutarnja hidrantska mreža. Planiran je sustav vatrodojave. Požarno opterećenje svih zgrada  je nisko. Predviđena svjetla visina svih prostorija u zgradi iznosi min h=300 cm (za smještajne i uredske prostore) odnosno više ovisno o namjeni  – min h= 4.00 m (za nadstrešnicu za vozila, servisne prostore i slično) Sve radne prostorije imaju prozore i mogućnost prirodnog osvjetljenja i ventilacije. Predviđeno je grijanje i hlađenje.

Na raspoloživoj površini neizgrađenog dijela građevne čestice uređuju se pristupni kolni i pješački putevi do građevina, interventne površine za pristup vatrogasnih i ostalih vozila intervencije, površine parkirališta za rješenje potreba za smještaj prometa u mirovanju. U sklopu parkirališnog prostora od ukupno 49 mjesta, jedno je osigurano veličine su 370/500 cm, te označena oznakom pristupačnosti za osobe – isključivo posjetitelje –  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Za potrebe lokacije i predmetnog zahvata u prostoru predloženo je priključiti se na postojeću trafostanicu koja  se nalazi u neposrednoj blizini na susjednoj  parceli. Za ukupno opterećenje svih zgrada  i postupaka planiranih na parceli (za rasvjetu – unutarnju i vanjsku, priključnice,  pripremu tople vode za zajedničke sanitarije u smještajnoj zgradi, praonicu vozila i sve tehničke potrebe potrebno je  osigurati: Pinst = P max = 120 kW maksimalna snaga. Predlaže se osigurati 15 direktnih linija prekao ATC 50/10, a prema uvjetima nadležnog operatera.

Nakon provedene analize, a prema odluci Naručitelja, kao energent za grijanje predviđa se plin. Priključenje na  javni infrastrukturni  plinski razvod planira se u ulici A. Cesarca prema uvjetima dobivenim na temelju ove dokumentacije. Plin će se koristiti za radijatorsko grijanje i to isključivo u smještajnoj građevini – Zgradi 1. Tražene potrebe konzuma 15 m³/h. Zbog specifičnosti načina korištenja prostora  – isključivo smještajnih kapaciteta –  koje je planirano koristiti po manjim  cjelinama i /ili u različitim režimima,  previđeno je radijatorsko grijanje odnosno odgovarajući broj kondenzacijskih kotlova (boilera) nazivne snage do 40 kW.

Planira se za  sve građevine osigurati snabdijevanje vodom za sanitarnu potrošnju,  unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu. U  smještajnoj Zgradi 1 predviđene su uobičajene sanitarije kao prateći prostori za  smještajne kapacitete odnosno zajedničke prostorije.  Jednako tako je tretirana i Zgrada 2 gdje su planirani uredski sadržaji sa pripadajućim sanitarnim čvorom. U građevini radionice također  je predviđen prostor za boravak osoblja sa pripadajućim sanitarnim čvorom. Dodatno uz radionicu predviđena je mogućnost za vanjsko pralište vozila. Snabdijevanje vodom i potrebne količine  predviđaju se osigurati priključkom na  javni ulični cjevovod  u ulici A. Cesarca preko  jedinstvenog vodomjernog okna. Priključak će biti  izveden unutar betonskog okna, gdje je na priključni cjevovod ugrađen vodomjer. Za protupožarne potrebe predviđa se unutrašnja i vanjska hidrantska mreža koja se planira riješiti mokrom hidrantskom mrežom tj. mreža je stalno napunjena vodom i pod pritiskom. U posebnim se uvjetima očekuje dobiti od tijela nadležnog za vodoopskrbu i  podatke  QH linije o tlaku u Javnoj mreži, prema kojima će se projektom provjeriti je li  potrebne količine vode i tlakovi mogu osigurati direktno iz javne mreže,  ili, u slučaju da tlak u javnoj mreži ne zadovoljava, je potrebno predvidjeti hidrostanicu za povišenje tlaka.

Itzvor: Defender.hr


Obilježavanje Dana OS RH na Jarunu

Središnji događaj obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske te 26. obljetnice formiranja Oružanih snaga RH održan je danas, u nedjelju 28. svibnja 2017. na zagrebačkom jezeru Jarun gdje je održan letački program, pokazne vježbe i taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme OSRH.

Nazočili su mu Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, ministar branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov, brojni visoki vojni i civilni dužnosnici te velik broj Zagrepčana i gostiju koji su sa zanimanjem popratili atraktivne prezentacije vojnih sposobnosti i vještina.

Prigodom svečanosti posvećene Danu Oružanih snaga, predsjednica RH i vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović je, čestitajući pripadnicima i pripadnicama OS RH njihov dan, izjavila kako je izuzetno zadovoljna svime što Oružane snage danas jesu i mogu, ali i kako uvijek ima prostora za napredak. “Hrvatske oružane snage, hrvatska vojska  oslobodile su Hrvatsku i u međuvremenu su se profilirale iz ratne u mirnodopsku silu koja je danas spremna izvršiti sve zadaće koje se pred nju postavljaju. Hrvatski građani mogu biti apsolutno sigurni da hrvatske oružane snage, Hrvatska vojska, osigurava Republiku Hrvatsku”, rekla je predsjednica prisjećajući se samih početaka ustrojavanja Oružanih snaga RH i njihovog prvog postrojavanja, u svibnju 1991.  na stadionu NK “Zagreb”. “Gotovo je nevjerojatno koliki napredak je ostvaren u tih 26 godina, od onog prvog postrojavanja na NK “Zagreb” kada smo Boga molili da onaj jedini helikopter kojeg smo tada imali uspješno poleti u zrak”, uz emocije se prisjetila predsjednica Grabar-Kitarović i podsjetila kako smo danas, 26 godina kasnije, punopravna članica NATO-a koja se drži svojih obećanja i koja je ove godine podigla svoj vojni proračun. “To nije potrošnja, to je ulaganje u sigurnost, u ljude i tehničku opremu koja nam je neophodna kako bismo se mogli suprotstaviti opasnostima i odgovoriti na sve suvremene sigurnosne izazove”, zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izražavajući svoje zadovoljstvo svime što je prezentirano kratko je rekao “Kao vojnik ja sam uvijek ambiciozan i moja je zadaća brinuti o sigurnosti, jačati hrvatsku vojsku i oružane snage. Timski, zajedno s načelnikom Glavnog stožera, zajedno sa svim vojnicima, dočasnicima i časnicima upravo na tom jačanju zajedno radimo”.

Svečani program na zagrebačkom Jarunu je započeo ispaljivanjem 26 počasnih plotuna koje su pripadnici Samohodne haubičke bojne Topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske ispalili iz osam brdskih topova kalibra 76 milimetara. Svaki plotun je pri tom simbolizirao jednu godinu u dvadeset i šest godina dugoj povijesti Oružanih snaga Republike Hrvatske i podsjećao je da su u temelje naše Domovine ugrađeni životi mnogih hrvatskih sinova i kćeri.

Nakon toga uslijedili su padobranski skokovi koje su izveli pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga koji su iskakali iz helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Mi-171 SH. Na visini od 1200 m, iz helikoptera je iskočilo pet  padobranaca, pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga.

Brojni okupljeni i zainteresirani gledatelji su tom prigodom mogli saznati kako je brzina padobranaca u slobodnom padu od 200-250 km/h, ovisno o težini i položaju tijela, a otvaranje padobrana prvoga padobranca dogodilo se na visini od 750 m, dok ostali otvarali padobrane slijedeći padobranca ispod sebe. Vrhunac ovog dijela prezentacije vojničkog umijeća bio je doskok jednog od najboljih padobranaca hrvatskih Oružanih snaga pred svečanu ložu nakon čega je, uz snažan pljesak i ovacije, zastavu Republike Hrvatske uručio predsjednici Republike Hrvatske i vrhovnoj zapovjednici Oružanih snaga Kolindi Grabar-Kitarović.

Uslijedio je ceremonijalni nastup pripadnika Počasno zaštitne bojne koji su u svojoj vojno-akrobatskoj vježbi prikazali atraktivnu kombinaciju počasnih i vježbovnih postupaka. Njihov nastup, osim izuzetnog vizualnog dojma pruža i akustični doživljaj koji se postiže ujednačenim udarcima rukom po naoružanju, ili pak naoružanjem u podlogu. Vojno-akrobatsku vježbu izvodi skupina koja je sastavljena od trinaest pripadnika PZB-e, odjevenih u granske počasne odore Hrvatske kopnene vojske te uz korištenje poluautomatske puške M59/66 koja je posebno modificirana za provedbu počasnih postupaka.

U nastavku programa je na jarunskom poluotoku izvedena pokazna vježba pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga “Borbeno traganje i spašavanje u neprijateljskom području”, a prema zamišljenom scenariju, na poluotoku se u neprijateljskom području nalazio pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane koji je nestao u prijašnjoj akciji. Zadaća namjenskog tima za borbeno traganje i spašavanje Zapovjedništva specijalnih snaga bila je provođenje operacije borbenog traganja i spašavanja s ciljem povrata izoliranog pilota. Bila je to prilika da specijalci, po osposobljenosti i znanjima pripadnici vojne elite, demonstiraju dio svojih  vještina: izlazak iz helikoptera tehnikom repelinga uz nošenje naoružanja i opreme, osiguravanje zone za slijetanje, lociranje, medicinsko zbrinjavanje, izvlačenje posebnom tehnikom (tzv. “grozd”) i sl. što je gledateljstvo na zagrebačkom Jarunu s napetošću pratilo i pozdravilo čvrstim pljeskom.

Kraj programa obilježio je letački program akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane “Krila Oluje”. Za ovu priliku “Krila Oluje” predstavila su letački program u trajanju od oko 8 minuta tijekom kojih je šest vrsnih letača izvelo Pozdravni prelet, Petlju, Bačvasti valjak i kosu petlju, Vertikalni valjak i kovit, Pojedinačne valjke te Dvostruko i trostruko ogledalo – Dia.

Izvor: MORH


Sretan Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim članovima i partnerima želi Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama!

usk


Sastanak u MORH-u

Sastanku su bili nazočni svi predstavnici Sindikata koji djeluju unutar MORH-a i OSRH, od strane Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama na sastanku je bila dopredsjednica Sanja Santini-Šuperba.
Od strane predstavnika MORH-a na sastanku je bio pomočnik Ministra gdin Piličić, gdin Barač i gđa Milun.

Uvodnu riječ uputio je pomočnik Piličić koji nas je upoznao da je na zahtjev našeg Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika organiziran sastanak. Naveo je kako je najvažnije popraviti materijalno financijski status državnih službenika i namještenika unutar MORH-a i OSRH, možda uz neke dodatke. Idu izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u OSRH, pa u tom kontekstu se ide u promjene boljitka statusa za državne službenike i namještenike.

Upoznao nas je da su 82 DS i N uzela poticajne otpremnine, a sa Zavodom za zapošljavanje se ide na dogovor kako bi isti dobili i naknade sa Zavoda. Barač je istaknuo kako se kroz dodatke odnosno koeficijente može poboljšati status DS i N. Sindikati su istaknuli da je največi problem što se veliko broj DVO namjerava postaviti na mjesta koja su u biti mjesta državnih službenika/namještenika. Od strane našeg Sindikata naglašeno je da smo protiv takvog načina postavljanja DVO na službenička ili namještenička mjesta bez obzira o kakvim se razlozima radilo, jer u sustavu ima dovoljan broj educiranih službenika/namještenika sa položenim državnim ispitima i certifikatima za određena mjesta.

Previše rukovodečih mjesta namjenjeno je za DVO. Za sada po važečem Zakonu DVO se mogu postaviti na službenička/namještenička mjesta dok se službenik/namještenik ne može postaviti na mjesto DVO te tražimo sukladno tome izmjene Zakona i u tom smislu. Naveli smo da se radi o ljudima koji su upučeni u posao i bez problema mogu mijenjati DVO. Također naveli smo da u promjene Zakona moramo biti uključeni, a ne samo upoznati. U izmjene Zakona mora biti unesen i dio u kojem Ministar može i smije popraviti materijalno financijski status DS i N.

Brojčana veličina DS i N u OSRH ostaje 1500 ljudi, predsjednica je potpisala. Slijedeće godine OS idu u veliki preustroj. Pravilnik o vojnim specijalistima je praktički gotov.

Zatraženo je da se temeljem Zakona o radu broj prekovremeno odrađenih sati poveća sa 180 na 250 kako je Zakonom o radu omogučeno. 525,00 kuna po mjesecu provedenom u Domovinskom ratu dobiti će svaki onaj tko ide u mirovinu neovisnu koju i kakvu.

Naveli smo da je žalosno da unutar MORH-a imamo ljude koji imaju minimalnu plaću, i koji promjenom iznosa minimalne plaće (NN 115/16) su dobili manje od Zakonom zagarantirane. Taj problem se riješava putem COP-a.