Pismo ministru obrane

Predmet : Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu MO, prosvjed, upućuje se.     

Poštovani!   

Obaviještavamo Vas da Vaše stručne službe nisu poštivale članak 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike («Narodne novine», broj 93/08), jer prigodom donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu MO od 4.ožujka 2010. nisu dostavile njegov prijedlog  Sindikatu djelatnika u vojsci i državnim službama poradi očitovanja.

Također, imamo saznanja da Uprava za ljudske resurse izdaje rješenja djelatnicima sukladno navedenom Pravilnika bez da im je omogućila uvid u opće uvjete i opis poslova pojedinih radnih mjesta na koja se raspoređuju čime ime je onemogućeno izjašnjavanje o bitnim pitanjima u upravnom postupku raspoređivanja na radna mjesta po tom Pravilniku.

 Stoga predlažemo da se sva dosada izdana rješenja stave izvan snage do ispravljanja gore navedenih nezakonitosti u radu stručnih službi Ministarstva obrane na čelu sa državnim tajnikom Željkom Goršićem.


Sastanak za pleter usluge

Dana 19. ožujka 2010. godine u prostorijama trgovačkog društva Pleter-uslge d.o.o. održan je radni sastanak predstavnika trgovačkog društva Pleter-usluge d.o.o. i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. Sastanku se nije odazvao Sindikat turizma i usluga RH.

Raspravljalo se o prijedlogu Odluke o ukidanju određenog  broja kantina u td Pleter-usluge d.o.o., rasporeda i  otkazivanja Ugovora o radu uz stimulativnu otpremninu za zaposlenike ukinutih  kantina.

Nakon rasprave o opravdanosti odnosno ne opravdanosti ovakvog postupka u godini velike recesije u Republici Hrvatskoj, predstavnici dvaju Sindikata nisu podržali prijedlog  Odluke o ukidanju određenog broja kantina u td Pleter-usluge d.o.o. a  time i proces otpuštanja odnosno postupka smanjenja plaće djelu zaposlenika trgovačkog društva.

Predstavnici Sindikata predložili su predstavnicima td Pleter –usluge d.o.o. da još jednom preispitaju prijedlog Odluke te upozorili da  NO td Pleter – usluge d.o.o. na čelu sa Željkom Goršićem  pri donošenju odluka o otpuštanju ili smanjenju plaće djelatnicima  td Pleter-usluge d.o.o.  ubuduće dobro razmisle pri donošenju prijedloga odluka koje se tiču statusa zaposlenika u trgovačkom društvu odnosno da prije takvih odluka prvo kontaktiraju Sindikate koji djeluju u trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o. te da Sindikati sa Upravom trgovačkog društva pokušaju iznaći nabolji model rješavanja nastalih problema.


Isplata drugog dijela božicnice

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela

ODLUKU O ISPLATI DRUGOG DIJELA BOŽIĆNICE ZA 2009. GODINU

I.

Drugi dio božićnice za 2009. godinu državnim će se službenicima i namještenicima, te službenicima i namještenicima u javnim službama isplatiti u ožujku 2010. godine, u iznosu od 625,00 kuna neto.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 121-15/09-01/01

Urbroj: 5030120-10-1

Zagreb, 19. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.


Ministar Vukelić s predstavnicima sindikata

Ministar obrane Branko Vukelić sa suradnicima razgovarao je danas s predstavnicima sindikata koji djeluju u MORH-u o preustroju uprava i ureda za obranu.
Vukelić i suradnici naglasili su da će se, kao i dosad kada je u pitanju izdvajanje civilnog osoblja u sustavu obrane, višak od oko 150 službenika nastalih ukidanjem uprava i ureda za obranu nastojati zbrinuti unutar Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH, drugih državnih tijela, agencija i jedinica lokalne samouprave te kroz sustav otpremnina i dokupa mirovine.
Po stupanju na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu MORH-a, za koji se ovih dana očekuje dobivanje suglasnosti Ministarstva uprave, započet će se s raspoređivanjem službenika u odjele i odsjeke za obranu, dok je raspoređivanje na slobodna radna mjesta unutar MORH i OSRH već započelo, kao i premještaj u druga državna tijela pa je tako u tijeku premještaj sedam službenika na slobodna radna mjesta u okviru Porezne uprave, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i državnom odvjetništvu).

Zajedno sa sindikatima sprema se i zajednički tiskani materijal sa svim informacijama o mogućnostima zbrinjavanja, a dogovorena je i stalna razmjena informacija o promjeni statusa neraspoređenih službenika kako bi se zajedničke aktivnosti socijalnih partnera usmjerile na rješavanje sudbine službenika za koje još nije pronađeno zaposlenje ili se nisu izjasnili za uzimanje otpremnine.


Održana skupština sindikata

Nadnevka 10. prosinca 2009. godine s početkom u 11.00 sati u gradu Zagrebu održana je redovna izborna Skupština Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama. Na Skupštini izabran je predsjednik, zamjenik predsjednika, regionalni povjerenici, članovi Nadzornog i Statutarnog odbora Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama. Također je na Skupštini usvojen novi Statut Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.