Važni propisi


OPĆI PROPISI

- Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 41/01)

- Zakon o radu (pročišćeni tekst) (NN 137/04)

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

- Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 89/12)

- Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine (NN 89/12)

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 89/12)

- List pokrića (Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja) od 1. travnja do 31. prosinca 2012. godine

- Lista pokrića (Polica osiguranja od posljedica  nesretnog slučaja) za 2012. godinu – od 1. siječnja do 31. ožujka 2012. godine

- Kolektivni ugovor Pleter usluge d.o.o.

 

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

- Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike

- Zakon o obrani

- Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11)

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)

- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05)

- Zakon o državnim službenicima (Pročišćeni tekst NN 49/12)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 34/12)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 150/11)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 49/11)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 27/08)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 107/07)

- Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 77/07)

- Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicima (NN 142/06)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 77/07)

- Uredba o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 13/08)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01)

- Ispravak Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/01)

- Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 71/01)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 89/01)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 112/01)

- Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 112/2001) (NN 7/02)

- Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 17/03)

- Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 197/03)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 21/04)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 66/05)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 131/05)

- Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 11/07)

- Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 47/07)

- Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 109/07)

- Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 58/08)

- Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 32/09)

- Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 140/09)

- Uredbu o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 21/10)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/10)

- Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (77/10)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (113/10)

- Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sliženosti poslova u državnoj službi (NN 22/11)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 142/11)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 31/12)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 49/12)

- Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 60/12)

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 78/12)

- Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11)

- Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 13/12)

 

MORH

- Zakon o obrani (NN 33/02)

- Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 33/02)

 

ZAŠTITA NA RADU

- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96)

- Ispravak Zakona o zaštiti na radu (NN 94/96)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 114/03)

- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)

 


Nema komentara


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>